over VTH-Plus

VTH-Plus is een éénmansbedrijf welke is opgericht op 7 september 2016. De eigenaar is Ferry van der Waal. Er is gespecialiseerde kennis aanwezig over vergunningverlening, toezicht en handhaving van het bestuurlijk rechtsgebied. Het handhaven op campings, woonwagenkampen, horeca, woonboten en andere (bedrijfs)terreinen is uitgegroeid tot een specialisme van VTH-Plus. Bestuurlijke controle van terreinen, gebieden en gebouwen zoals bijvoorbeeld het wonen in een caravan op een camping, maar ook controle op de verkoop van drugs, het constateren van de bouw van een illegaal bouwwerk of gebouw is dagelijks werk. De controle is slechts 1 aspect van handhaving. Er dient in de meeste gevallen ook opvolging aan de constatering worden gegeven. Dit houdt in dat er aangeschreven dient te worden en dat eventueel bezwaar en beroep behandeld moet worden. Ook hiermee zijn de sporen verdiend. Zo is er bijvoorbeeld namens een gemeente een dwangsom uitgeschreven voor de verkoop van 1 joint van € 30.000,- per keer. Deze strategie is ontwikkeld door VTH-Plus en namens een gemeente en haar bestuur ook daadwerkelijk opgelegd. Dit is ook tot en met de raad van State in stand gebleven. Zie ECLI:NL:RVS:2007:BA2199

We zijn ook ingehuurd om campings op orde te krijgen. Op een aantal campings werd volop illegaal gewoond en dat was een doorn in het oog van veel overheidsdiensten. Door ons is een beproefde methode ontwikkeld om het wonen op de camping tegen te gaan en dat is gebaseerd op het slopen van de zogenaamde woningen en niet zozeer het bewijzen van het illegaal bewonen van een caravan. Hierdoor zijn er door VTH-Plus, namens het gemeentebestuur, meerdere caravans of chalets van gemeentewege verwijderd van de campings. Het uiteindelijke doel: de camping als recreatieverblijf te laten fungeren is hierdoor bereikt.

Toezicht op de bouw heeft ook zijn vruchten afgeworpen. Door adequate controle van (bouw)vergunningen is voorkomen dat een betonnen parkeerdek de onjuiste wapening kreeg. Door een uitvoeringsfout was een aansluiting op een wand niet goed uitgevoerd maar dit werd op tijd (voor het storten van de beton) onderkent. Waar het vaak aan mankeert zijn brandweertechnische aspecten. Doorvoeren in brandscheidingen op waarde beoordelen is een vak. In samenspraak met specialistische kennis van met name de brandweer zijn goede resultaten geboekt, waardoor met name eigenaren van gebouwen zijn verzekerd (ook in letterlijke zin) van een goed gebouw. Een goed gebouw redt mensenlevens is het motto.

Voor het controleren van vergunningsaanvragen is specialistische kennis nodig. Milieu, brandweertechnische aspecten, constructiebeoordeling en luchtvaartspecifieke voorschriften kunnen onderdelen zijn van een omgevingsvergunning. Bij de beoordeling van een vergunningaanvraag moet er vaak specialistische adviezen worden opgevraagd door overheden. Het onderkennen van het aanvragen van die adviezen ligt bij de plantoetser. Ook het ontvangen van die adviezen en het verwerken van die adviezen in het besluit is de verantwoording van de vergunningbehandelaar. Bij tegenstrijdige adviezen dient de vergunningbehandelaar er in te voorzien dat alle adviezen in principe akkoord zijn en dat vraagt vaak planaanpassing. Deze aspecten dient een behandelaar te verzorgen en is dus een spil in het hele systeem van vergunningen aanvragen. Strategisch inzicht, inhoudelijke wetskennis en bouwkundige kennis zijn onderdelen van het vak van plantoetser voor de Wabo bij een gemeente. Al ruim 10 jaar worden dit soort aanvragen behandeld door VTH-Plus, welke variëren van dakkapel tot de uitbreiding van een kunststofvloeren fabriek. Dit alles in dienst van het gemeente bestuur die niets liever wil dan de klant (hun burgers en bedrijven) tevreden te houden. Dat vraagt wat vaardigheden van een behandelaar, zeker als het plan niet “zomaar” vergund kan worden. Dit vraagt om oplossingsgericht denken, zeker ook voor de aanvrager, om samen te kijken naar een oplossing, zeker als het niet zomaar voor de hand ligt. Het meedenken staat hoog in het vaandel bij VTH-Plus. Voor zowel de aanvrager als de gemeente (of andere overheidsdienst) is het van belang dat iedereen teverden op een project kan terug kijken. Zelfs als dat betekend dat een project écht niet realiseerbaar is. Niet alles kan tenslotte in ons kleine land.

Ook het voeren van bezwaar en beroepzaken is een specialisme van VTH-Plus. Een flink aantal bezwaar- en beroepszaken zijn met succes afgehandeld door ons. Doordat er vakspecialistische kennis is over een onderwerp of dossier is vaak het gelijk te bewijzen, want tenslotte geef je geen advies aan een college om een slecht besluit te nemen. Ook als mensen niet het gewenste besluit krijgen heeft VTH-Plus aanvragers begeleidt met bezwaar- en of beroepsgang. Natuurlijk gebeurt dat niet tegen overheden die ook klant van VTH-Plus zijn, want belangenverstrengeling komt niet voor in het woordenboek van VTH-Plus.

Doordat er dus veel voor overheden is gewerkt en wordt gewerkt is er veel kennis aanwezig over vergunningen. Deze kennis hoeft niet beperkt te blijven voor de overheid. Veel ondernemers hebben al een beroep gedaan op VTH-Plus om hun te begeleiden met vergunningsperikelen. Vaak is een ondernemer gespecialiseerd in zijn product maar alles wat erbij komt kijken, zoals bijvoorbeeld een uitbreiding van een bedrijfspand, mist hij of zij de kennis voor. Het begeleiden van een omgevingsvergunning voor activiteit strijdig gebruik of bouwen is ook een specialisme. Je moet tenslotte wel “de taal spreken” en de strategisch juiste keus maken om te bereiken wat je van plan ben.