Welkom bij VTH-Plus.logo-1

Deze site gaat over Vergunningen, Toezicht en Handhaving op het gebied van omgevingsvergunningen en of bestuurlijke handhaving. Natuurlijk staat de plus voor het extra. Extra informatie én oplossingen! Wij zijn oplossingsgericht door het geven van informatie, maar zeker ook voor het delen van informatie en diensten.

Vergunningen, toezicht en handhaving zijn nauw met elkaar verweven. In principe zijn ze allemaal gebaseerd op dezelfde wetgeving. Vergunningverlening is het toetsen van een aanvraag aan de wettelijke (en plaatselijke) bepalingen. Met toezicht wordt binnen deze site het toezicht op de bouw en openbare ruimte bedoeld. Toezicht is vaak het controleren of er technisch gezien goed wordt gebouwd, wat geregeld is in de eventuele vergunning maar toch zeker door het Bouwbesluit 2012. Ook wordt er gecontroleerd of er niet in afwijking van de vergunning wordt gebouwd. Als dat zo is dan komt handhaving om de hoek kijken. Handhaving is het afdwingen dat er niet in afwijking van de regels gebouwd of gehandeld wordt. In de basis zijn het allemaal dezelfde regels die worden gecontroleerd. Slechts de discipline is iets anders. Maar in principe moet iemand die een vergunning behandeld dezelfde kennis hebben als iemand die toezicht doet of handhaving uitvoert. Vandaar dat overheidsinstanties vaak deze taken hebben gebundeld binnen 1 vakafdeling; VTH.

Hulp bij vergunningaanvragen en of bezwaar/ beroep

Door de expertise die we hebben zijn wij in staat om u te helpen bij het aanvragen en indienen van een omgevingsvergunning of planologische wijziging. Natuurlijk doen we dat niet bij een overheidsinstantie waar we werkzaam zijn. Dat zou de integriteit aan kunnen tasten en dat mag niet gebeuren. Hulp bij vergunningen kan ook zijn u bij te staan in bezwaar en of beroepszaken. Juist door alle mazen van de wet te kennen zijn wij in staat u van de juiste adviezen te voorzien, waardoor uw bezwaar of beroepszaak kans van slagen heeft. Dat doen wij vooraf met u bepalen. Mocht het een onhaalbare zaak zijn, dan krijgt u dat ook te horen, zelfs als het ons omzet kost. Uw complete vergunningaanvraag en begeleiding kunnen wij uitvoeren. Vraagt u hier naar de mogelijkheden.

Directievoering en of bouwbegeleiding.

Doordat we veel weten van bouwen en over het algemeen ook controleur zijn van de bouw hoeven we niet uitsluitend voor de overheid te werken. Door jarenlange ervaring in de bouw en of de ervaring met opdrachtgevers, bouwers en ontwerpers zijn wij in staat om uw project goed op te starten en af te maken. Er wordt geadviseerd hoe u een project op start. Dit houdt in dat uw idee wordt geanalyseerd, plan van aanpak wordt gemaakt en (eventueel) uitvoering aan het plan van aanpak wordt gegeven. Tekeningen en of bestek kunnen door ons en onze partners of uw partners worden gemaakt, waar wij als onderdeel van het ontwerpteam en directie de kwaliteitsbewaking kunnen uitvoeren. Vaan eerste ontwerp tot het maken van werktekeningen en vergunningstekeningen of een ruimtelijke onderbouwing waarmee strijdig gebruik aangevraagd kan worden kunnen wij met onze partners of uw partners verzorgen. Zo bent u verzekerd van een goed uitgangspunt om prijzen aan te vragen om uw plan ten uitvoer te kunnen brengen. Ondertussen wordt ook gekeken of de stukken voldoen om een goede vergunningsaanvraag in te kunnen dienen.

Zodra alles startklaar is om te beginnen met formeren of bouwen, kunnen wij toezien op de kwaliteit van het bouwen. Dit ook al vooruitlopend op de gewijzigde wetgeving in het kader van Private kwaliteits borging (PKB). Of het nu bouwen is of het veranderen van gebruik van een terrein of gebouw, de plannen moeten worden gemaakt, uitgewerkt en gecontroleerd worden. Dat is tenminste het idee van de wetgever. Uiteindelijk doen we niet meer dan van start tot eind de kwaliteitscontrole en adviseren wij u als opdrachtgever om kosten (achteraf) te besparen. Hieronder vallen strategische, planologische en inhoudelijke adviezen. Adviezen, omdat de opdrachtgever betaald en daardoor bepaalt.
Samen met u kunnen we bepalen tot hoever u gebruik wilt maken van onze diensten.